Avatar
Avatar

Tìm thợ, gọi thợ

Bạn hãy luôn là người biết giá để không bị thiệt thòi. Giá thấp quá phải có lý do hoặc là bạn sẽ bị đội giá ở những phần khác, hoặc không được bảo hành.

Giá cao quá có thể là người quen, thợ quen hoặc bạn thiếu thông tin, hoặc những người không dám công khai trước giá.

BẢNG GIÁ XÂY DỰNG

Bảng giá thị trường sản phẩm, vật tư

Bảng giá công thợ thi công tham khảo